Back

WEB OPAC

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBSCOhost

Academic Search Ultimate

ARIT WELCOME

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้าน สารสนเทศและเทคโนโลยีข้อมูลต่าง ๆ ให้กับชุมชนวิชาการ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบริการเช่นการให้บริการหนังสือและวารสารออนไลน์ ฐานข้อมูลวิชาการ บริการคำปรึกษาทางวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริการอาจมีเช่นระบบค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดการฐานข้อมูลวารสารและอื่น ๆ อีกมากมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและสังคมทั้งโลกได้อย่างแท้จริง

Open Day 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

 • เปิดให้บริการช่วงเปิด - ปิดภาคเรียน
 • จันทร์ – อาทิตย์ 08:30 – 16:30 น.
 • ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด ARIT

Read More
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายวัณณุวรรธร์ พิรมรัมย์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Canva

Read More
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ นางสาววรรณิดา ดวงมณี หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนายศิราวุธ สงวนสิน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมรับฟังชี้เเจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

Read More
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพั...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ครั้งที่ 1/2567

Academic Resource And Information Technology

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยสำนักวิทยบริการฯ

New Events

29
ก.พ., 2024
19
ก.พ., 2024
ประชุม ITA (แบบวัด OTP : O10-O12)
13:30 น. - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา
18
ก.พ., 2024

ARIT.
24 Hours
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีข้อมูลต่าง ๆ ให้กับชุมชนวิชาการ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบริการเช่นการให้บริการหนังสือและวารสารออนไลน์ ฐานข้อมูลวิชาการ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ อิทิเช่น หนังสือ วารสาร ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ

บรรยากาศลานห้องสมุดชั้น 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

03

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (+66) - 045 - 617 -984
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารบรรณราชนครินทร์
 • 319 ถ. ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 • arit@sskru.ac.th

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน
 • จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ 08:30 – 16:30 น.

ช่วงเวลาในการยืม - คืน

 • เวลายืม 8:30 – 16:20 น.
 • เวลาคืน 8:30 – 16:20 น.
 • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนด

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการ ARIT NEWS

จำนวนทรัพยากร ที่มีอยู่ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในทุก ๆ ด้าน และบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิจัย

วิจัย 454 ชื่อเรื่อง

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 4,314 ชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 8 ชื่อเรื่อง

วารสาร

วารสารภาษาไทย 471 ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาอังกฤษ 33 ชื่อเรื่อง

อ้างอิง

อ้างอิงภาษาไทย 2,294 ชื่อเรื่อง
อ้างอิงภาษาอังกฤษ 31 ชื่อเรื่อง

หนังสือทั่วไป

หนังสือภาษาไทย 31,414 ชื่อเรื่อง
หนังสือภาษาอังกฤษ 3,476 ชื่อเรื่อง

นวนิยาย

นวนิยาย 2,757 ชื่อเรื่อง

เยาวชน/เรื่องสั้น

เยาวชน 1,290 ชื่อเรื่อง
เรื่องสั้น 1,285 ชื่อเรื่อง

E-books

E-ฺBooks 4 ฐาน (Gale eBooks,
SE-ED, CU – eLibrary, iG library)

ONLINE DATABASE

ฐานข้อมูลออนไลน์ 8 ฐาน