Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Digital lieracyสำหรับประชาชนในชุมชน

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม รองผู้อำนวยการฯ นางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรม โครงการดิจิทัลชุมชน ลงสำรวจสถานที่ และพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 พื้นที่ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวีดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ Digital lieracy สำหรับประชาชนในชุมชน ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

Loading