Back
  • gallery

ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คุณเเม่จูมทอง ทองพันชั่ง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณเเม่จูมทอง ทองพันชั่ง มารดาอันเป็นที่รักของ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 1 วัดเจียงอี ศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Loading