Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading