Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุม 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในห้วงเดือนกรกฎาคม เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการบริจาคโลหิต “ทุกยูนิตรวมหัวใจชาว อว.” เป็นต้น นี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้

Loading