Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

โครงการอบรมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยี AR VR

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จํากัด จัดโครงการอบรมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยี AR VR ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 ห้องประชุมราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ในหลักสูตรการพัฒนาสื่อเสมือนจริงด้วย AR VR เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรัตน์ พุทธาพร เป็นวิทยากร

Loading