Back
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมทั้งโครงบริจาคโลหิต ทุกยูนิตรวมหัวใจชาว อว.พร้อมใจกันบริจาคโลหิตประจำปี 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อม ทั้งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมทั้งโครงบริจาคโลหิต ทุกยูนิตรวมหัวใจชาว อว.พร้อมใจกันบริจาคโลหิตประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ร่วใงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Loading